Η επανάσταση της 4-D εκτύπωσης

Η 4D εκτύπωση, είναι ένας όρος που επινοήθηκε από τον Skylar Tibbits στο Ted Talk του 2013, προσδιόριζε τη δημιουργία υλικών που θα μπορούσαν να κατασκευάζονται και στη συνέχεια να αυτο-συναρμολογούνται σε μία δεύτερη προγραμματιζόμενη κατάσταση. Ο μετασχηματισμός θα μπορούσε να ελεγχθεί με τη χρήση έξυπνων υλικών, που αλλάζουν κατάσταση από μόνα τους σε μια προκαθορισμένη και προγραμματιζόμενη σειρά κινήσεων. Ήδη έχουμε δει απλά αντικείμενα 4D να μεταμορφώνονται, αλλά μέχρι τώρα απαιτούνταν μια σειρά από πολύπλοκα ερεθίσματα που πρέπει να στοχεύουν τα αντικείμενα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Μια ομάδα ερευνητών από το Georgia Institute of Technology και το Singapore University of Technology and Design, ανέπτυξε μια νέα 4D διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας πολύπλοκων δομών αυτο-αναδίπλωσης που χρειάζεται μόνο ένα είδος ερεθίσματος.