Η ερμηνεία των χρωμάτων στην έντυπη επικοινωνία

Κατά πολλούς τρόπους, η επικοινωνία του χρώματος παρουσιάζει προβλήματα παρόμοια με εκείνα της επικοινωνίας σε διαφορετικές γλώσσες. Εάν κάποιος που μιλάει Γαλλικά προσπαθήσει να επικοινωνήσει με κάποιον άλλο που μιλάει Κινέζικα, υπάρχει πρόβλημα και το μήνυμα δεν μεταφέρεται με ακρίβεια ή δεν μεταφέρεται καθόλου. Ακόμα και άνθρωποι που μιλούν την ίδια γλώσσα, χρησιμοποιούν διαφορετικές διαλέκτους. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα κοινό πλαίσιο επικοινωνίας ικανό να μεταφράσει την γλώσσα και την διάλεκτο, ώστε να διασφαλιστεί η ακριβής μετάδοση του μηνύματος. Το ίδιο ισχύει και στην αναπαραγωγή του χρώματος.