Η εταιρεία Pet Diet με το κουτί διανομής (box delivery) της Studiolive  μας σε τηλεοπτική διαφήμιση (στο 0:17)!